Most popular
Today's Menu
Saibhakti tiffin service

मसूर मसाला ,बेंगण मसाला ,वरण ,भात ,पोळी ,सलाद

Mahaveer Smart Kitchens

रस्सेदार उडद डाळ , वांग्याची सुकी भाजी , चपाती, , वरण भात , सॅलड , आचार,

Sai Bhakti Mess shirpur

उडदडाळ ,भोपळा ,भात ,पोळी